QSO habitual JN13<MONTAÑA>IN91

ttps://www.youtube.com/watch?v=IBqT-xYuLXk